USAID-ov projekat Ekonomija Energetske Efikasnosti – 3E

Početna » Novosti » Klaus Lehmann GmbH » Textovi » USAID-ov projekat Ekonomija Energetske Efikasnosti – 3E

U saradnji sa USAID-om, a u sklopu projekta Ekonomija Energetske Efikasnosti – 3E, u Hotelu Termag na Jahorini izvršili smo prezentaciju Studije o uštedi energije  kroz upravljanje javnom rasvjetom u Općini Doboj Istok.
 
Studija razmatra analizu mjera uštede električne energije kroz upravljanje javnom rasvjetom općine Doboj Istok, odnosno predlaže i analizira ekonomski najisplativije mjere koje bi uštedjele električnu energiju, a odabrane su s ciljem minimizacije ukupnih troškova (investicionih i pogonskih).
 

Ovom studijom dati su principi uštede električne energije sistema javne rasvjete sa tehnoekonomskom analizom istih.