Sisecam Soda Lukavac d.o.o.

Početna » Portfolio Items » Sisecam Soda Lukavac d.o.o.
Naručilac/Investitor
Sisecam Soda Lukavac d.o.o.
Godina izvodjenja radova:
2012. godina
Opis:
Elektroinstalacije na liniji “Pogon otprašivanja” u SSL 
Iznos ugovora:
66.739,00 KM