Hotel Opal Home

Početna » Portfolio Items » Hotel Opal Home
Naručilac/Investitor
Opal Comerce doo Bihać
Godina izvodjenja radova:
2014. godina
Opis:
Ugovor o izvođenju elektroinstalerskih radova a na objektu “Hotel Opal” u Sarajevu
Iznos ugovora:
100.447,40 KM