Dženex d.o.o.

Početna » Portfolio Items » Dženex d.o.o.
Naručilac/Investitor
Dženex d.o.o.
Godina izvodjenja radova:
2013. godina
Opis:
Izvođenje radova elektroinstalacija SPO Stupne Blok C- lamela C3- TUZLA
Iznos ugovora:
223.477,39 KM