DŽENEX d.o.o.

Početna » Portfolio Items » DŽENEX d.o.o.
Naručilac/Investitor
DŽENEX d.o.o.
Godina izvodjenja radova:
2015. godina
Opis:
Izvođenje radova elektroinstalacija SPO KINO RADNIK TUZLA
Iznos ugovora:
223.312,64 KM