Direkcija za civilnu avijaciju BiH

Početna » Portfolio Items » Direkcija za civilnu avijaciju BiH
Investitor
Direkcija za civilnu avijaciju BiH
Godina izvodjenja radova:
2008. i 2009. godina
Opis:
Kompletna instalacija jake i slabe struje.
Iznos ugovora:
1.120.000,00 KM