Ans Drive doo Sarajevo

Početna » Portfolio Items » Ans Drive doo Sarajevo
Naručilac/Investitor
Ans Drive doo Sarajevo
Godina izvodjenja radova:
2015. godina
Opis:
Ugovor o izvođenju elektroinstalerskih radova na objektu Panamera Sarajevo
Iznos ugovora:
1.633.913,74 KM