ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo

Početna » Portfolio Items » ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo
Naručilac/Investitor
ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo
Godina izvodjenja radova:
2012. godina
Opis:
Elektro-radovi po sistemu “ključ u ruke” na objektu “Prodajno-servisni salon HYUNDAI” na Šipu 
Iznos ugovora:
548.866,00 KM