Licenca za izvođenje radova na teritoriji Brčko Distrikt BiH

Početna » Novosti » Klaus Lehmann GmbH » Textovi » Licenca za izvođenje radova na teritoriji Brčko Distrikt BiH

Rješenjem Vlade Brčko Ditrikta BiH utvrđeno je da Klaus Lehmann GmbH d.o.o. Gračanica ispunjava uslove propisane Pravilnikom o ispunjavanju uslova pravnih lica za izradu tehničke dokumentacije, revizije tehničke dokumentacije, građenja i nadzora nad građenjem, te se ODOBRAVA obavljanje Elektroinstalacionih radova na području Brčko Distrikta BiH.